Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Novinky v legislativě

Novinky v legislativě

Vláda schválila nová pravidla pro konání veřejných sbírek

Návrh novely zákona výrazně zjednodušuje možnost konání kontinuálních sbírek. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková uvítala vládní schválení novely zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách (zákon o veřejných sbírkách). Novelu připravila Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Na jednání vlády 31. srpna ji předložila vládní zmocněnkyně pro lidská práva spolu s předsedou vlády Petrem Nečasem.

Celý článek...

 

Novela zákona č. 361/2000 Sb., §67, použití parkovacího průkazu

Jak jste byli již několikrát informováni, došlo k významné novelizaci zákona o silničním provozu (z. č. 361/2000 Sb.). Díky pozměňovacímu návrhu SONS prosazovanému v Poslanecké sněmovně s podporou angažované veřejnosti došlo ke změně původního návrhu ustanovení § 67, které upravuje pro nás podstatný „parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením“.

Celý článek...

 

Úmluva o právech osob se ZP

Rozcestník dokumentů:
  1. Sdělení ministerstva zahraničních věcí
  2. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
  3. Opční protokol k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 2006 byla v New Yorku přijata Úmluva o právech osob se zdravotním postižením.Jménem České republiky byla Úmluva podepsána v New Yorku dne 30. března 2007.S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 28. září 2009.

Celý článek...

 

Co nás čeká v roce 2011

ČESKO V ROCE 2011

- Nejdůležitější změny a jak se připravit na jejich dopady - Stavební spoření (1.1.): Sníží se státní podpora stavebního spoření, 10 % přispěje stát na stavebním spoření k ukládané částce. Nejvyšší pokles podpory bude u smluv uzavřených před rokem 2004. Na ty dnes stát přispívá 25 % vkladu, maximálně 4 500 korun ročně, u novějších je to 15 %, maximálně 3 000. Od ledna dostanou staří i noví klienti jen 10 % příspěvek, maximálně 2 000 korun ročně. Co s tím? Na vypovídání smlouvy není třeba spěchat.Vyplatí se počkat na rozhodnutí ÚS, před kterým chce omezení státní podpory napadnout ČSSD. Uzavření nové smlouvy v budoucnu může být navíc ještě méně výhodné než si nechat tu současnou.

Celý článek...

 

Novely zákonů - říjen 2010

Novely zákonů - říjen 2010

- Nový zákon o spotřebitelském úvěru: Nový zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru nabývá účinnosti 1. ledna 2011. - Zákon o ochraně spotřebitele novelizován: Zákon č. 155/2010 Sb., o ochraně spotřebitele. Mění se například definice spotřebitele, nově jasně vymezuje, kdy je podnikající fyzická osoba v postavení spotřebitele. - Občanský zákoník novelizován: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, byl novelizován zákonem č. 155/2010 Sb. Mění se některá ustanovení o spotřebitelských smlouvách.

Celý článek...

 

První pracovní verze Národního plánu rozvoje ... (NRZP)

První pracovní verze Národního plánu rozvoje sociálních služeb

- Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 - 2016 (dále jen Národní plán) je strategický dokument, který vymezuje hlavní východiska a cíle v oblasti sociálních služeb na celostátní úrovni. Úvod: Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 - 2016 (dále jen Národní plán) je strategický dokument, který vymezuje hlavní východiska a cíle v oblasti sociálních služeb na celostátní úrovni.

Celý článek...

 

Připomínky NRZP ČR k Senátnímu návrhu zákona, ... (NRZP)

Připomínky NRZP ČR k Senátnímu návrhu zákona

- Připomínky NRZP ČR k Senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (Sněmovní tisk 26.) - Připomínka č. 1: V § 5, odst. 1, písmene b) se navrhuje nahradit slova „nebo osobu těžce zdravotně postiženou“ za slova „nebo osobu těžce pohybově postiženou nebo osobu sluchově postiženou“. S tímto opatřením zásadně nesouhlasíme, neboť neodůvodněně zužuje skupinu osob se zdravotním postižením tak, jak je uvedeno v dosavadním znění zákona. K tomuto zúžení není žádný relevantní důvod, neboť termín osoba těžce zdravotně postižená zahrnuje v sobě jak osoby s těžkým pohybovým postižením, tak i soby se sluchovým postižením. Text písmene d) v § 5, odst. 1 zákona, by se tak stal nepřehledným, neboť v první části písmene je používána osoba těžce zdravotně postižená a v druhé části by byla osoba těžce pohybově postižená nebo osoba sluchově postižená.

Celý článek...

 
Více článků...
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

vzduch-v-trinci-01
narozky1
konf-bez-barier17
p1140628
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.