Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Novinky v legislativě Žáci se ZP , vyhláška č. 73/2005 Sb. (NRZP)

Žáci se ZP , vyhláška č. 73/2005 Sb. (NRZP)

Žáci se ZP , vyhláška č. 73/2005 Sb. - Který právní předpis a jakým způsobem upravuje pravidla pro počty žáků se zdravotním postižením při akcích, jako je například plavecký výcvik, lyžařský výcvik apod.? Předpisem, který uvedené záležitosti upravuje, je vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. V § 11 této vyhlášky se stanoví: Péče o bezpečnost a zdraví žáků - (1) V jedné skupině žáků se zdravotním postižením při koupání a plaveckém výcviku neplavců se zdravotním postižením připadají na jednoho pedagogického pracovníka nejvýše čtyři žáci; vyžaduje-li to zdravotní stav žáka, je možné ve škole při zdravotnickém zařízení a s žáky s těžkým zdravotním postižením konat plavecký výcvik individuálně.

(2) Lyžařský výcvik provádí jeden pedagogický pracovník s nejvýše osmi žáky se zdravotním postižením. U žáků slabozrakých a žáků s tělesným postižením připadá na jednoho pedagogického pracovníka nejvýše šest žáků, u žáků nevidomých na jednoho pedagogického pracovníka připadá jeden žák.

(3) Přesahuje-li počet žáků při akci mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, počet žáků stanovený na příslušnou třídu nebo skupinu, zabezpečí ředitel školy dozor další zletilé osoby, která je způsobilá k právním úkonům a je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

(4) Ředitel speciální školy může pro žáky se zdravotním postižením zajistit léčebně preventivní a rehabilitační péči.

V současné době je v připomínkovém řízení vydání nové vyhlášky, která vyhlášku č. 73/2005 Sb. nahradí. Ustanovení citovaného § 11 se však tato změna nijak nedotýká.

zdroj:19.5.2010  Týdeník školství  str. 06  Vít BERKA


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

P5303051
PA062149
rovna_prava_pro_vsec...
konf-bez-barier07
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.