Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Novinky v legislativě Dopis předsedy NRZP ČR k podkladu pro ... (NRZP)

Dopis předsedy NRZP ČR k podkladu pro ... (NRZP)

D Dopis předsedy NRZP ČR k podkladu pro programové prohlášení vlády ČR za MPSV ČR - Vážení přátelé, v příloze Vám posílám některá ustanovení návrhu Programového prohlášení vlády, které vláda bude schvalovat na svém zasedání ve středu 4. srpna 2010. Jak vyplývá z přiloženého textu, v návrhu programového prohlášení vlády, se mimo jiné, zcela překvapivě objevilo téma převodu dotačního řízení na kraje.
Tento záměr je deklarován v době, kdy jsou dotační pravidla ČR evidentně v rozporu s evropskou směrnicí o službách na vnitřním trhu a samotný převod dotačního řízení na kraje od příštího roku by nastolení řádných (tj. rovných) pravidel pro veřejnou podporu poskytovatelů sociálních služeb pouze dále zkomplikoval. Současně vzniká velké nebezpečí, že jednotlivé kraje nebudou spolu koordinovat způsob podpory poskytovatelů sociálních služeb. Tím vzniká vážné nebezpečí, že úroveň podpory sociálních služeb bude v každém kraji různá. Můžeme se tak dostat do situace Rakouska, kde lidé závislí na sociálních službách se stěhují z jedné spolkové země do druhé, aby měli lepší podmínky v sodiálních službách.

V programovém prohlášení se nadále objevuje snížení příspěvku na péči v I. stupni na 800,- Kč. Naší malou nadějí je závěrečná věta bodu 6. vládního prohlášení, kde se uvádí: „případně bude odpovídající fiskální úspora dosažena obdobným opatřením spočívajícím v lepší diferenciaci 1. stupně“.

Za velmi zvláštní považuji ustanovení bodu 7. prohlášení, kde se uvádí: „U všech druhů sociálních dávek a podpor bude výplata dávek podmíněna čestným prohlášením žadatele, že se bez této dávky neobejde“. Pokud se jedná o dávky, které vyrovnávají zdravotní postižení, nelze přesně říci, že se osoba bez takové dávky neobejde, ale bez ní se nebude moci integrovat do společnosti - viz. příspěvek na nákup motorového vozidla, příspěvky na úpravu bytu, aj. Jak lze vůbec charakterizovat slova, že se někdo bez některých dávek neobejde? Jaké bude mít takové prohlášení právní důsledky? To jsou otázky, na které vládní prohlášení odpovědi nedává.

Vážení přátelé, dnes se elektronicky obrátím na pana ministra Jaromíra Drábka a pana premiéra Petra Nečase s požadavkem, aby pasáže č. 6. 7. a 22. byly z programového prohlášení vlády vypuštěny, případně upraveny tak, aby nevnášely právní nejistotu mezi osoby se zdravotním postižením.

dopis se stanoviskem NRZP ČR k Programovému prohlášení vlády ČR

Přeji Vám všechno dobré.
Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

2. srpna 2010

Z podkladu pro Programové prohlášení vlády ČR za MPSV ČR
Pracovní verze ze dne 20. 7. 2010 vyplývající z obsahu Koaliční smlouvy mezi ODS, TOP 09 a VV

V oblasti sociálních služeb a zdravotního postižení:

6. Příspěvek na péči v 1. stupni bude redukován na 800,- Kč měsíčně, což odpovídá skutečným nákladům na péči těchto osob, případně bude odpovídající fiskální úspora dosažena obdobným opatřením spočívajícím v lepší diferenciaci 1. stupně.

7. U všech druhů sociálních dávek a podpor bude výplata dávek podmíněna čestným prohlášením žadatele, že se bez této dávky neobejde.

17. Pro podporu zaměstnání na částečnou pracovní dobu rodičů s dětmi do 6 let, zdravotně postižených a osob pečujících o handicapované budou zavedeny slevy na sociálním pojištění pro zaměstnavatele ve výši 7&Đnbsp;200,- Kč ročně za každý částečný úvazek takovéto osoby.

20. Vláda bude podporovat rozvoj péče o seniory v domácím prostředí. Daňově proto zvýhodní členy rodiny, kteří doma pečují o seniory s vyšším stupněm závislosti na jejich péči. Pečující tak bude moci uplatnit daňový odpočet ve stejné výši jako při péči o děti.

21. Vláda zajistí nezbytné finanční prostředky pro sociální služby na rok 2011.

22. Vláda převede dotační řízení v oblasti sociálních služeb na úroveň krajů a stabilizuje podíl státního rozpočtu na financování sociálních služeb. Bude podporovat pokračování transformace pobytových zařízení.

23. Dojde ke zvýšení kontrolní činnosti využívání příspěvku na péči pro účely, na které náleží.


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

IMG_0957
cyklomaraton-k24-201...
33
p1140765
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.