Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Sociální reforma - články Dopis předsedy NRZP ČR ve věci připravované vyhlášky o posuzování míry soběstačnosti

Dopis předsedy NRZP ČR ve věci připravované vyhlášky o posuzování míry soběstačnosti

V ážení přátelé, v příloze Vám posílám materiál, který se týká připravované vyhlášky o posuzování míry soběstačnosti, která je důležitá pro posuzování nároku na příspěvek na péči. V uplynulých dnech byla jakási přestávka v projednávání připravované vyhlášky.

V té době jsme připravili návrh přílohy této vyhlášky, která by měla stanovit kritéria pro vymezení schopností zvládat základní životní potřeby v jednotlivých oblastech, tak jak je nově definuje zákon o sociálních službách.

Vážení přátelé, prosím Vás, abyste mi do 23. 9. 2011 poslali Vaše připomínky k návrhu, který Vám posílám. Připomínky posílejte na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení povolte JavaScript .

Těším se na Vaše připomínky a na spolupráci s Vámi.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
__________________________________________________________

Následující ustanovení navrhujeme umístit do §2, jako odst. č.???, jež je na řadě:

Za schopnost zvládnout životní potřebu se považuje stav, kdy osoba nepotřebuje pomoc nebo dohled druhé osoby.

Za nezvládnutou se životní potřeba dále považuje, když tomu v důsledku dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu brání pohybový neklid a hyperaktivita, nesnesitelné bolesti, celková slabost, třes, spasmy, záchvaty a pohybová nejistota.

Části napsané kurzívou jsou z MKF (Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví).

Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby


 1. mobilita
  za schopnost mobility se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat:
  1. vstávání, stání, otáčení se, usedání a zaujímání poloh, např. sehnutí nebo klek;
  2. držení předmětů denní potřeby a obvyklou manipulaci s nimi, např. odsunutí židle nebo listování, dále úkony vyžadující jemnou motoriku, např. zamykání, nařízení hodin nebo stisknutí tlačítek přístrojů;
  3. opustit byt, chůzi po schodech (nahoru a dolů), chůzi mimo bydliště, a to i po nerovném a klouzavém povrchu, případně s pomůckou;
  4. používat dopravní prostředky, včetně hromadné dopravy.

 2. orientace
  za schopnost orientace se považuje stav, kdy osoba:
  1. je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem různé situace, např. v uličním provozu, včetně schopnosti zaujmout pozici, jež umožňuje vidět či slyšet potřebné, dále při kontaktu s lidmi apod. a adekvátně na ně reagovat;
  2. má duševní kompetence umožňující určit cíl své cesty a dosáhnout jej, využít paměť, soustředit se a reagovat přiměřeně na podněty, orientovat se v čase a v prostoru, v hodnotě a ceně věcí, vyznat se ve svých ekonomických zdrojích a vykonávat běžné ekonomické operace;
  3. má schopnost rozumět sociálním situacím, správně je vyhodnotit a chovat se přiměřeně; rozhodovat se, nést zodpovědnost; zvládat stres; učit se, plnit povinnosti a úkoly, řešit problémy; není ovlivněna duševní nemocí.

 3. komunikace
  za schopnost komunikace se považuje stav, kdy osoba je schopna:
  1. vnímat mluvenou řeč i v podmínkách neumožňujících odezírání, psanou zprávu nebo mimoslovní komunikaci, a rozumět tomu, mluvit řečí srozumitelnou i nezacvičené osobě, a psát;
  2. používat řeč či písmo k přijímání informací, dorozumění, aktivnímu navazování kontaktů a osobnímu vyřizování svých záležitosti;
  3. pracovat s běžnými komunikačními prostředky, včetně elektronických komunikačních prostředků.
  4. efektivně a smysluplně se dorozumět a porozumět, např. chápat a umět přiměřeně projevit respekt i kritiku; porozumět všeobecně používaným obrazovým symbolům (červená na semaforu) a zvukovým znamením (klakson).

 4. stravování
  za schopnost stravování se považuje stav, kdy osoba je schopna:
  1. vybrat a očistit suroviny pro přípravu jídla a nápojů a posoudit jejich kvalitu;
  2. připravit nápoj a stravu;
  3. přenést bezpečně i horké nápoje a stravu na místo stravování a naservírovat;
  4. naporcovat, najíst se a napít přijatelným způsobem a zachovávat při tom pořádek;
  5. dodržovat běžný stravovací režim, včetně stravování se v obvyklých časových intervalech, přiměřeným množstvím a bezpečným způsobem;
  6. v případě potřeby dietního stravování, jež je v přímé souvislosti s dlouhodobým nepříznivým stavem: vybrat odpovídající suroviny, včetně medikamentů a potravinových doplňků; zajistit správný poměr výživných a doplňkových látek podle aktuální situace; dodržet stanovený postup přípravy dietní stravy.

 5. oblékání a obouvání
  za schopnost obouvání a oblékání se považuje stav, kdy osoba je schopna:
  1. vybrat si oblečení, obutí a doplňky, a to v obvyklých časových intervalech a přiměřeně vzhledem k okolnostem;
  2. oblékat se, včetně rukavic, a obouvat se, včetně ponožek, případně zdravotní obuvi a zavázání tkaniček, svlékat se a zouvat;
  3. zkontrolovat správnost oblečení, např. vrstvení a úpravu.

 6. tělesná hygiena
  za schopnost tělesné hygieny se považuje stav, kdy osoba je schopna:
  1. v potřebných časových intervalech použít dostupné hygienické zařízení, nastavit bezpečně teplotu vody a použít vhodné prostředky;
  2. mýt si obličej, ruce a jednotlivé části těla;
  3. provést celkovou koupel nebo sprchování;
  4. pečovat o pokožku, včetně péče o nehty (stříhání);
  5. používat hygienické potřeby;
  6. česat se, případně se holit;
  7. pečovat o ústní hygienu.

 7. výkon fyziologické potřeby
  za schopnost výkonu fyziologické potřeby se považuje stav, kdy osoba je schopna:
  1. regulace a ovládání vyprazdňování moči a stolice;
  2. používat WC, zaujmout vhodnou polohu, vyprázdnit se, provést očistu, manipulovat s oblečením před a po vyprázdnění; používat hygienické pomůcky v domácím prostředí;
  3. vyhledat a používat WC, zaujmout vhodnou polohu, vyprázdnit se, provést očistu, manipulovat s oblečením před a po vyprázdnění; používat hygienické pomůcky mimo domácí prostředí.

 8. péče o zdraví
  za schopnost péče o zdraví se považuje stav, kdy osoba je schopna:
  1. v obvyklé míře udržovat fyzickou a duševní pohodu, vyvarovat se škodlivin a rizik, ve vhodných časových intervalech podstoupit preventivní opatření proti nemocem, v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc;
  2. dodržovat stanovený léčebný režim a navštěvovat ve stanovených termínech lékaře;
  3. provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření (např. měření teploty, cévkování, glykémie, stanovení aktuální dávky inzulínu a jeho aplikace v injekcích, převazy, ošetřování stomie, inhalace, rehabilitace, terapeuticky účinné předepsané dietní stravování, logopedická a jiná cvičení); rozpoznat správný lék a správně jej užívat;

 9. osobní aktivity
  za schopnost provádět osobní aktivity se považuje stav, kdy osoba je schopna
  1. dodržovat obvyklý denní, týdenní a roční rytmus a plánovat rozdělení času na pracovní nebo domácí aktivity a na volný čas;
  2. stanovit si a dodržet denní program;
  3. zapojit se do aktivit odpovídajících věku a chovat se v nich přiměřeně, a to zejména v následujících aktivitách:
   1. vstupovat do vztahů s jinými osobami (blízkými, vzdálenějšími i cizími) a chovat se v nich přiměřeně a adekvátně situaci;
   2. žít v rodině či s partnerem, případně vychovávat děti;
   3. zúčastnit se občanských, případně politických a náboženských aktivit;
   4. zapojit se do studia nebo do zaměstnání, případně v přizpůsobených podmínkách;
   5. navštěvovat kulturních akce, aktivně provozovat kulturní či sportovní aktivity, případně vytvářet kulturní statky;
   6. vyřizovat si záležitosti.

 10. péče o domácnost
  za schopnost péče o domácnost se považuje stav, kdy osoba je schopna
  1. nakládat s penězi, včetně dodržování domácího rozpočtu;
  2. vybrat a obstarat si nákup potravin a dalších běžných věcí, včetně jejich dopravy a odpovídajícího uložení;
  3. nakoupit služby;
  4. ovládat a udržovat v čistotě běžné domácí spotřebiče;
  5. uvařit a připravit teplé jídlo a nápoje;
  6. vykonávat domácí práce jako umývat nádobí;
  7. dělat další běžný úklid a udržovat pořádek, např. přestlat, uložit věci, umýt hygienické zařízení, utřít prach (i ve vyšších polohách), vytřít, vyluxovat;
  8. pečovat o prádlo, včetně třídění prádla a oděvů podle druhu a barev, praní, sušení, žehlení, včetně drobných oprav;
  9. udržovat teplo, případně včetně donášky uhlí, dřeva, zatápění a vynesení popela a čištění kamen;
  10. nakládat odpovídajícím způsobem s odpady;
  11. případně udržovat běžným způsobem motorové vozidlo a kompenzační pomůcky.


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Související články

Náhodné obrázky z naší Galerie

img_9245
p1140737
24
16-opava-jakartovice
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.