Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Články/Aktuality Jablko nepadá daleko od stromu, nebo ano?

Jablko nepadá daleko od stromu, nebo ano?

D ůležitý prvek v prevenci návykových problémů u dětí a dospívajících Smit et al. (2022) zjistili ve tři roky trvající prospektivní studii, že děti ve věku 10 až 13 let pily alkoholické nápoje častěji, jestliže rodiče pili v jejich přítomnosti alkohol. To se u dětí týkalo prostého pití alkoholu i pití v tazích. Autoři došli k těmto závěrům, i když brali v úvahu vliv vrstevníků a „nejlepšího přítele nebo přítelkyně“. Za určitou slabinu této studie lze považovat okolnost, že nezjišťovala stupeň intoxikace alkoholem rodičů a to, zda bylo pití rodičů provázeno verbální nebo fyzickou agresí.

V prevenci škod působených alkoholem, drogami a hazardem u dospívajících se často zdůrazňuje vliv jiných faktorů, k nimž patří vrstevníci, sociální sítě, média, cena alkoholu, jeho dostupnost atd. Jedná se nepochybně o relevantní činitele. Nejméně stejně důležité je ale také chování rodičů. To ostatně zdůrazňují nejrůznější preventivní materiály včetně těch, na jejichž vzniku jsme se podíleli (Nešpor a Scheansová, 2009, Nešpor a Csémy, 1992). Ze studie autorů Smit et al. (2022) vyplývá, že nejlepší je, jestliže budou rodiče abstinovat nebo nebudou pít alkohol před dětmi. Pokud někomu připadá uvedené doporučení maximalistické, neměl by se alespoň před dětmi opíjet nebo řídit pod vlivem alkoholu. Také se doporučuje nemít doma alkohol nebo ho před dětmi zamykat, aby se předešlo upíjení a otravám. Rodiče by také neměli nedospělým potomkům povolovat pití alkoholu ani při výjimečných příležitostech, jako jsou např. Silvestr a narozeniny.

Prevence v rodině je v Česku zásadně důležitá. Většina alkoholu, tj. alkohol v pivu a vínu, je nezdaněná, ceny alkoholických nápojů jsou nízké, a dostupnost alkoholu a drog je pro dospívající v Česku vysoká. To vede u velké části dopívajících k poškození mozku (Nešpor a Csémy, 2013), úrazům, dalším zdravotním škodám a horším studijním výsledkům i uplatnění. Že se jedná o závažný problém, lze ilustrovat epidemiologickými daty.

Alkohol u českých dospívajících

Výsledky zatím poslední rozsáhlé reprezentativní studie o návykovém chování dospívajících (Chomynová et al., 2020) ukázaly, že alkohol v životě pilo 95,1 % 16letých dospívajících, přičemž 42,0 % (45,5 % chlapců a 38,4 % dívek) lze považovat za pravidelné konzumenty alkoholu, protože uvedli pití alkoholu s frekvencí více než 20× v životě. V posledních 30 dnech před dotazováním pilo alkohol 62,7 % studentů, ve stejném období pilo 15,0 % studentů alkohol 6× nebo častěji. Vysoce rizikovými formami konzumace alkoholu u dospívajících rozumíme časté pití nadměrných dávek, definované jako pití 5 a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti a zkušenost s opilostí, tj. stavem, kdy měl respondent problémy s chůzí, mluvením, zvracel nebo si nepamatoval, co se stalo (nejedná se tedy pouze o subjektivní pocit opojení po požití alkoholu). Pití nadměrných dávek alkoholu alespoň jednou v posledním měsíci uvedlo 38,5 % šestnáctiletých (40,8 % chlapců a 36,1 % dívek), zkušenost s opilostí v posledních 12 měsících uvedlo 38,5 % adolescentů, 12,3 % bylo opilých v posledním roce třikrát a vícekrát. Výskyt opilosti u chlapců i dívek byl vyrovnaný.

Závěr

Jestliže rodiče pijí v přítomnosti dětí alkohol, zvyšují tím riziko, že je děti v tomto směru napodobí. Zneužívání alkoholu u dětí je v Česku vážný a přehlížený problém. Prevence problémů působených alkoholem v rodině je zde zvláště důležitá.

MUDr. Karel Nešpor, CSc. (1) a PhDr. Ladislav Csémy (2)
1. Psychiatrická nemocnice Bohnice, ředitelka MUDr. Zuzana Barboríková, MBA
2. Národní ústav duševního zdraví, ředitel PhDr. Petr Winkler, Ph.D.

Literatura
Chomynová P, Csémy L, Mravčík, V. 2020. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2019. Zaostřeno 6 (5); 20.
Nešpor K, Csémy L. Alkohol, drogy a vaše děti. Jak problémům předcházet, jak je rozpoznávat, jak je zvládat. Sportpropag, Praha 1992; 144. Rukopis volně na www.drnespor.eu.
Nešpor K, Csémy L. Kolik dospívajících je v Česku ohroženo postižením mozku při zneužívání alkoholu? Čes-slov Pediat 2013; 68 (6): 380-384.
Nešpor K; Scheansová A, Co by měli vědět rodiče o prevenci. Čas. Lék. čes. 2009; 148: 273-275. Rukopis volně na www.drnespor.eu.
Smit K, Zucker RA, Kuntsche E. Exposure to Parental Alcohol Use Is Associated with Adolescent Drinking Even When Accounting for Alcohol Exposure of Best Friend and Peers. Alcohol Alcohol. 2022; 57(4):483-489. 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

04-opava-jakartovice
49_1soutezni_den_270...
P6265903
rovna_prava_pro_vsec...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.