Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Články/Aktuality Zdravé emoce a zvládání stresu

Zdravé emoce a zvládání stresu

N ahrazování jedné myšlenky nebo emoce jinou je jedna z nejstarších forem psychoterapie. Doporučoval to už Buddha a je to jeden z postupů tradiční indické medicíny.

Před lety navštívil naše pracoviště profesor R. H. Singh, který vyučoval tradiční medicínu na univerzitě ve Váránasí. Požádal jsem ho, aby nám předvedl, jak nahrazování emocí vypadá v praxi. Jedna pacientka závislá na alkoholu, která uměla anglicky, se nabídla jako dobrovolnice. Profesor Singh s ní rychle navázal kontakt a začali se bavit o její rodině. Když přišla řeč na tchýni, začala být pacientka nervózní. Terapeut rychle změnil téma a začal s ní mluvit o dětech. Pacientka se rychle uklidnila. Trochu to připomínalo desenzibilizaci. Systémově uvažující psychoterapeut by v tom možná našel i vhled. K tomu, aby měla ta žena děti, potřebovala muže. A muži mívají matky, to už je tak.

V moderní době se studiem zdravých emocí, zejména laskavosti, zabývala profesorka Barbara Fredrickson (2011) a mnozí další. Tito autoři zjišťovali příznivý vliv zdravých emocí na psychiku i vztahy.

Společné znaky zdravých emocí

Účinky: Uklidňují, rozšiřují vědomí, usnadňují komunikaci, prospívají tělesnému i duševnímu zdraví a vztahům, zlepšují sebeovládání atd.
Verbálně: Tempo řeči je většinou volné, výjimkou může být radost nebo nadšení.
Obličej: Je-li to vhodné, úsměv s vějířky vrásek v koutcích očí, nebo obdivný úsměv s očima rozšířenýma.
Dýchání: Nejčastěji klidné břišní dýchání s přiměřeně dlouhým výdechem.

Zdravé emoce pro dnešní dobu

Tento text vzniká v době, kdy probíhá válka na Ukrajině. Válečné zpravodajství vyvolává u mnoha lidí stres a negativní emoce.

Je známo, že emoce poměrně snadno přecházejí v opak. Některé příklady:
  • Opakem hněvu může být např. soucit. Vyvolat soucit vůči Putinovi by asi bylo obtížné, i když vypadá nemocný a unavený. Mnohem snazší je vyvolat soucit s lidmi na Ukrajině a uprchlíkům.
  • Pocity bezmoci lze přeměnit např. v laskavost, dobročinnost a velkorysost.
  • Opakem strachu je odvaha a k ní patří také smích a humor. Lze se např. posmívat ruské propagandě a tomu, že „operace probíhá podle plánu.“
  • Opakem bažení je být spokojenost a skromnost.

Vyvolat zdravou emoci se někdy podaří jen částečně, Jedinec pak bude současně pociťovat např. hněv i soucit. I to je dobrý výsledek, lze si pak z těchto emocí vybrat tu lepší.

Způsoby, jak navozovat zdravé emoce, jsme se podrobněji zabývali jinde (Nešpor, 2017). Zde zmíníme pouze jednu možnost. Tou je napodobování projevů zdravých emocí, tak laskavé jednání může navodit pocit laskavosti a soucitné jednání soucit.

MUDr. Karel Nešpor, CSc.


Literatura
Fredrickson B. Positivity. New York: Crown 2011; Citováno podle elektronické verze, počet stran neuveden.
Nešpor K. Jak být milejší. Zdravé emoce prakticky a jednoduše. Praha: Portál 2017; 160.
Nešpor K, Singh RH. Experience with ayurvedic psychotherapy. International Journal of Psychosomatics 1986; 33(3):29-30.


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

krajske_shromazdeni_...
priprava2011-06
v-dolina2011-19
m-r-polsko2011-17
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.