Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Sociální reforma - články Závěry z kontroly na MPSV ČR ve věci sKarty (NRZP)

Závěry z kontroly na MPSV ČR ve věci sKarty (NRZP)

V ážení přátelé, dnes zveřejnil Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) závěry z kontroly, kterou prováděl na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR ve věci sKarty. Úřad konstatoval, že v souvislosti s projektem sKarta došlo k neoprávněnému předávání osobních údajů příjemců sociálních dávek soukromému subjektu, a to konkrétně České spořitelně a.s.

Úřad dále konstatoval, že neoprávněné předávání těchto údajů nadále pokračuje. Úřad pro ochranu osobních údajů nařídil MPSV ČR odstranit závadný stav do konce června. Podle předsedy ÚOOÚ Igora Němce může ministerstvo postupovat dvojím způsobem. Buď projekt sKaret úplně zastaví, anebo připraví novou legislativu, která by přesně popsala způsob nakládání s osobními údaji.

V souvislosti se zveřejněným stanoviskem ÚOOÚ jsem dnes vyzval otevřeným dopisem paní ministryni Ludmilu Müllerovou k okamžitému zastavení vydávání sKaret. Každým vydání sKarty MPSV ČR dále porušuje zákon. Pokud nemá dojít k porušování zákona, je nezbytné, alespoň do doby nové legislativní úpravy, distribuci sKaret zastavit. V otevřeném dopise, který Vám přikládám, jsem současně vyzval paní ministryni, aby veřejnosti sdělila, jak bude naloženo s osobními údaji dvěstětisíc lidí, kterým již byly předány – nuceny sKarty. U těchto lidí došlo k neoprávněnému předání jejich osobních údajů České spořitelně a.s. Domníváme se, že je odpovědností MPSV ČR, aby zajistilo, že tyto údaje nebudou Českou spořitelnou a.s. využity ke komerčním účelům.

NRZP ČR byla od prvopočátku nejhlasitějším kritikem sKaret. Dnes se ukazuje, že jsme měli pravdu. Kdyby orgány státu, které jsme na tuto věc téměř rok upozorňovali, včas konaly, mohlo se předejít velkým škodám, které dnes hrozí. NRZP ČR nadále trvá na tom, že projekt sKarta je špatný projekt a požadujeme jeho úplné zastavení. Jsme přesvědčeni o tom, že sKarta nemůže sloužit ani jako identifikátor. K tomu má každý občan svůj občanský průkaz. Proto také budeme dělat další právní kroky, aby sKarta zanikla.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
_______________________


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

bezpecnost-na-prejez...
P5303048
IMG_0957
img_9100
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.