Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Novinky v legislativě Stanovisko Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR k nálezu Ústavního soudu (SONS)

Stanovisko Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR k nálezu Ústavního soudu (SONS)

P rohlášení Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR K nálezu Ústavního soudu ČR O uplatnění svobodné vůle nevidomého vyjádřené jeho vlastnoručním podpisem smluvního dokumentu

Dne 2. dubna 2014 vydal Ústavní soud ČR nález, který se týká citlivého problému možného zneužití nebo naopak zpochybnění platnosti podpisu nevidomé osoby. Tento nález vzbudil nebývalou pozornost sdělovacích prostředků, široké veřejnosti a především komunity osob se zrakovým postižením, kterých se právní postavení odvozené od platnosti jejich podpisu bezprostředně týká.

Na sociálně právní poradnu naší organizace se obrátilo několik nevidomých osob se žádostí, abychom se k této ožehavé otázce za nevidomé a slabozraké občany vyjádřili. Ochotně vycházíme vstříc těmto hlasům a uvádíme:

1. Vítáme výrok Ústavního soudu, který snad předznamenává počátek konce trápení konkrétních zrakově postižených osob, které se staly obětí zákeřného podvodu.

2. Jsme velmi rádi, že hlavním důvodem, o který Ústavní soud opřel svůj nález, je požadavek souladu svobodné a vážné vůle jednajících se skutečným obsahem jednání. Dojde-li k nesouladu mezi obsahem právního úkonu a výrazem svobodné a vážné vůle jednajících, mohou se nyní díky nálezu Ústavního soudu poškozené osoby směle obrátit na nestranný a nezávislý soud. Takovou ochranu je nutné poskytnout každému bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o osobu úplně zdravou nebo zdravotně postiženou.

3. Považujeme v této souvislosti za nutné zdůraznit skutečnost, že současná úprava způsobu podpisu nevidomých zakotvená v novém občanském zákoníku, je naprosto správná. Stávající nález ústavního soudu jasně dokládá, že zde existuje na jedné straně dostatečná ochrana všech občanů, včetně nevidomých, kteří v případě, že se je někdo pokusí podvést, mají možnost dovolat se svých práv; na straně druhé je zaručena svoboda projevu jejich vůle samostatným jednáním v písemné formě: mohou si předtím, než jakoukoliv listinu podepíší, zvolit, jakým způsobem se s jejím obsahem seznámí, zda pomocí přístrojů, speciálních pomůcek nebo prostřednictvím osoby, kterou si sami vyberou. Volba způsobu však je a musí být ponechána na jejich vůli a jejich podpis musí být brán stejně vážně jako podpis kterékoliv jiné osoby.

4. Výše uvedené principy, jež právní řád České republiky obsahuje a za kterými plnou vahou naší téměř desetitisícové organizace stojíme, kladou na nás, nevidomé, určité požadavky, kterým, chceme-li být považováni za rovnoprávné občany, musíme dostát. Užívejme proto v plné míře a svobodě prostředků, které nám zákony České republiky dávají: před podpisem každé listiny zvažme, který z nabízených způsobů jejího přečtení využijeme a svůj podpis raději dvakrát uvažme. Pokud však již listinu podepíšeme, bereme na vědomí, že to, co jsme podepsali, platí se všemi důsledky, jaké jen rozličná právní jednání mohou mít.

Luboš Zajíc
Rudolv Volejník


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

cyklomaraton-k24-201...
rovna_prava_pro_vsec...
P6265920
06-opava-jakartovice
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.