Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Novinky v legislativě Stanovisko SONS k návrhu změn některých vyhlášek (SONS)

Stanovisko SONS k návrhu změn některých vyhlášek (SONS)

V ážení, v příloze najdete stanovisko naší organizace, které bylo odesláno na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Toto stanovisko se týká materiálu obsahujícího návrh na změnu dvou vyhlášek. 1) vyhlášky č. 388/2011 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, 2) vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Ad 1.
Jde o vyhlášku, kterou se stanoví zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. V případě postižení zrakového byly „diagnózy“, při kterých bude náležet průkaz ZTP či ZTP/P, převzaty z naposledy platného znění vyhlášky 182/1991 Sb.

Jedná se tak o splnění slibů, ke kterým se MPSV hlásilo při návrhu změn zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Lze říci, že posuzování nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením se tak v mnohém vrací do období před 1. lednem 2012. S tímto návrhem SONS vyslovuje souhlas.

Ad 2.

Navržená změna prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách obsahuje relativně více změn, z hlediska uživatele sociálních služeb lze za nejpodstatnější považovat navržený nárůst maximálních limitů úhrad za sociální služby. Např. u průvodcovských a předčitatelských služeb se jedná o zvýšení limitu ze 120 na 130 Kč za hodinu. S tímto návrhem SONS vyjadřuje nesouhlas, odůvodnění tohoto postoje najdete pod bodem b) přiloženého stanoviska.

3. V závěru naše stanovisko obsahuje připomínku, která se týká nesouhlasu SONS se zrušením dávky pro držitele vodicích psů, tedy příspěvku na krmivo a veterinární péči. Toto téma s připomínkovaným materiálem systematicky nesouvisí, ale SONS využívá každé příležitosti komunikace s MPSV, aby na tento problém upozornila.

Máme v úmyslu se zúčastnit ústního vypořádání připomínek, ostatně o výsledku připomínkového řízení bude nejlépe svědčit finální podoba prováděcích předpisů.

Za právní odd. SONS zprávu podává

Luboš Zajíc
________________________________________

Ministerstvu práce a sociálních věcí

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Stanovisko Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR

k návrhům
a) vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
č. j. 2013/64703-51
b) vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
č. j. 2013/64701-51Ad a)
K předloženému návrhu změny vyhlášky č. 388/2011 Sb., nemáme žádné připomínky.

Oceňujeme, že zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, byly v případě postižení zrakového převzaty z posledního platného znění vyhlášky 182/1991 Sb.

Ad b)
K čl. I. bodu 2., 4., 5., 8., 9., 11.

Nedomníváme se, že by bylo vhodné navyšovat maximální výše úhrad sociálních služeb.

Odůvodnění
K navýšení těchto úhrad došlo naposledy s účinností od 1. ledna 2012.

Např. u limitu úhrady za průvodcovské a předčitatelské služby je navržen růst ve výši 8,3 %. V důvodové zprávě je kladen důraz na argumentaci růstem spotřebitelských cen a potřebným zvýšením participace ze strany uživatelů.  Ovšem druhé z podstatných kritérií, které by při úvahách o navýšení limitů úhrad mělo být bráno velmi vážně, tedy příjmy a s nimi související kupní síla uživatelů sociálních služeb, je dosti potlačeno.

Jedním z příjmů, který by měl uživatelům k pokrytí nákladů za sociální služby sloužit, je příspěvek na péči. Jeho výše se však od roku 2007 nezměnila ani jednou, a to s odhlédnutím od radikálního snížení příspěvku pro osoby starší 18 let závislé na péči v I. stupni. Dalším zdrojem, který pak často slouží k úhradě sociálních služeb, je invalidní/starobní důchod. U této dávky sice k valorizaci došlo, nicméně pravděpodobně ne k takovému nárůstu, který by navržený růst limitů úhrad ospravedlňoval.

C)
Poslední připomínkou, kterou nemůžeme pominout, ač přímo nesouvisí s navrženým materiálem, je téma, jež je pro určitou skupinu úplně a prakticky nevidomých, jejichž zájmy naše organizace hájí, vnímáno jako velmi palčivé.

Na mysli máme zrušení dávky pro držitele vodicích psů, a to příspěvku na veterinární péči a krmivo.

Ke zrušení bez jakékoliv náhrady došlo k 1. lednu 2012.

Nebudeme na tomto místě popisovat detailní možnosti řešení této bez náhrady zrušené dávky, v tomto odkazujeme na materiál námi zaslaný např. v dubnu 2013 v souvislosti s meziresortním připomínkovým řízením týkajícím se posledních změn zákona o sociálních službách a zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Považujeme tuto záležitost za skutečně naléhavou a jsme připraveni ji prosazovat při každé příležitosti, při níž bude docházet k legislativním změnám klíčových právních předpisů. Velmi bychom uvítali, kdyby Váš resort v této věci znovu promyslel všechny dříve uvedené argumenty.

Věříme v možnost nalezení oboustranně přijatelného řešení.

v Praze dne 11. 11.2013
Mgr. Luboš Zajíc
pracovník právního odd. SONS
Mgr. Václav Polášek
prezident SONS 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

v-dolina2011-03
Klimkovice_lazne
bezpecnost-na-prejez...
02
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.