Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Novinky v legislativě Vstupuje v platnost zákon č. 331/2012 Sb. (NRZP)

Vstupuje v platnost zákon č. 331/2012 Sb. (NRZP)

V ážení přátelé, už jsem Vás seznámil s tím, že od 1. 12. 2012 vstupuje v platnost zákon č. 331/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti sociálního zabezpečení. Především se umožňuje souběh rodičovského příspěvku s příspěvkem na péči. Upozorňuji Vás, že v této věci je potřeba být aktivní.

To znamená, že pokud v některé rodině je dítě se zdravotním postižením, které by mohlo obdržet příspěvek na péči, ale příspěvek na péči nebyl přiznán z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, tak je nezbytné o příspěvek na péči požádat Úřad práce na příslušném formuláři. Obdobně je tomu i opačně. Rodina, která pobírala příspěvek na péči u dítěte do 4 let věku a nepobírala rodičovský příspěvek, si o něj může požádat. Pravděpodobná výše rodičovského příspěvku bude stanovena tak, že by měla činit podíl z částky 220 000,- korun za 48 měsíců. Záleží také na tom zda rodina již nějakou částku z rodičovského příspěvku vyčerpala. Přivítáme, když nás budete informovat o výši rodičovského příspěvku, která Vám byla takto přiznána.

Další změnou, která platí od 1. 12. 2012 je zvýšení příspěvku na péči o 2000,- korun u dětí od 4 – 7 let věku dítěte, a to u příjemců III. a IV. stupně příspěvku na péči. Tato změna by měla být provedena pravděpodobně automaticky, bez žádosti, protože vyplývá ze zákona. Přesto Vám doporučuji, abyste se na Úřadech práce informovali. V případech, kdy je zvýšen příspěvek na péči o 2000,- korun z důvodu nízkých příjmů do dvojnásobku životního minima, tato dávka zanikne v případě, že toto zvýšení se týká dítěte v uvedené věkové kategorii pobírající III. a IV. stupeň příspěvku na péči.

Další změnou je možnost požádat o příspěvek na mobilitu i v pobytových zařízeních sociální péče. Tady je nezbytné, aby si každý žadatel požádal na Úřadu práce o příspěvek na mobilitu. Upozorňuji jen, že zákon stanoví, že tento příspěvek bude přiznáván pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele.

Poslední změnou, která je platná od 1. 12. 2012 je možnost přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku – na pořízení schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému. Pokud již někdo měl požádáno o zapůjčení tohoto zařízení, je možné tuto žádost stáhnout a požádat o příspěvek. Bohužel v zákoně jsou dvě ustanovení, která jsou méně příznivá. Stanoví, že žádost o příspěvek na schodišťové plošiny a další zařízení je možné podat pouze v případě, že je souhlas vlastníka nemovitosti s montáží tohoto zařízení. Zákon také stanoví, že příspěvek může být poskytnut jen v případě, jestliže odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezů. Při žádosti je potřeba nabídnout, na výzvu krajské pobočky ÚP, alespoň dva návrhy řešení odstranění bariéry včetně ceny. Pokud jde o schodolez, doporučuji jako základní argumentaci  to, že schodolez neumožňuje samostatný pohyb. Je potřeba asistent, který není vždy k dispozici a tato skutečnost velmi ztěžuje samostatnost pohybu. Dále je možné uvést, že schodolez nelze prakticky využít u elektrických vozíků. Pokud jde o předložení dvou návrhů řešení odstranění bariéry, doporučuji oslovit rovnou dvě firmy, které předloží svoji nabídku a žadatel si z jedné z nich vybere.

Vážení přátelé,

ještě Vás upozorňuji, že dnem 31. 12. 2012 končí platnost označení aut osob se zdravotním postižením  - dopravní značka O2. Jedná se o onen symbol vozíčkáře. Od 1. 1. 2013 musí mít každá osoba, která má problémy s mobilitou a je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, místo označení O2 parkovací průkaz. Parkovací průkaz Vám vydá odbor sociální péče Vaší obce s rozšířenou působností po předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P a dodání jedné průkazové fotografie. Prosím, abyste na tuto věc nezapomněli. Doporučuji Vám se co nejdříve dostavit a vyzvednout parkovací průkaz.

Vážení přátelé,

ještě si Vás dovolím upozornit na jednu věc. V § 35, odst. 4, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením se uvádí, že v případě, že osoba požádá o průkaz osoby se zdravotním postižením a tento průkaz je jí přiznán, rozhodnutí se nevydává. Vydává se jen v případě zamítnutí žádosti. Dle našich zkušeností se tak postupuje i v případech, kdy žadatel si požádá například o průkazku ZTP, byla mu však přiznána pouze průkazka TP. Žadatel  nedostal žádné rozhodnutí s tím, že mu bylo vyhověno. Obdrží pouze záznam, či oznámení, že si může průkazku vyzvednout. Ve skutečnosti však žadateli nebylo vyhověno, protože on žádal o jiný typ průkazky. Úřady práce tuto věc řešily různě a nechtěly připustit možnost odvolání. Požádali jsme o stanovisko legislativní odbor MPSV ČR. Dle jejich předběžného ústního vyjádření má občan samozřejmě právo se odvolat i v případě oznámení, že mu byla přiznána průkazka například TP a když on žádal o průkazku ZTP. Postupuje se stejně jako při jiných odvoláních. Podle sdělení MPSV ČR budou ÚP instruovány, aby v této věci ppostupovaly jednotně.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

rakousko2011-18
37_1soutezni_den_270...
v-dolina2010-22
p1140765
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.