Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Novinky v legislativě Karta sociálních systémů podruhé (SONS)

Karta sociálních systémů podruhé (SONS)

J iž posedmé se dnes budeme věnovat důsledkům sociální reformy 2012, tentokrát znovu tématu, které jsme velmi detailně probrali v pátém dílu našeho seriálu, tedy kartám sociálních systémů. V podtitulu článku věnovaného sKartě jsem tehdy uvedl, že „otazníky přetrvávají“. Dnes již na většinu otázek známe odpovědi, které nejsou nijak příznivé, ostatně posuďte sami:

Povinnost vlastnit sKartu

SKartě se nevyhne vlastně nikdo, kdo pobírá nějakou z dávek sociálního systému. Jedinou výjimkou zůstávají dávky důchodového pojištění (invalidní i starobní důchody, důchody vdovské a sirotčí) a dávky z nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné). Všechny ostatní dávky, tedy benefity podle zákona o státní sociální podpoře, zákona o zaměstnanosti, zákona o sociálních službách i zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením budou vypláceny prostřednictvím sKarty.

Způsoby výplaty

Jaké způsoby výplaty pro uživatele tedy sKarta v praxi přinese? V této věci panovaly dlouho nejasnosti, nicméně pojďme si jednotlivé způsoby postupně představit.
  1. Jasné se zdálo to, že bude možné si nechat dávky přeposílat na peněžní účet dle volby příjemce. To se naštěstí potvrdilo a tuto alternativu všem jednoznačně doporučuji! Za tento převod se nebude nic platit a příjemce dávky, který již byl zvyklý účet užívat, tak vlastně žádnou výraznější změnu nepocítí.
  2. Právní předpisy jako další z alternativ uvádějí užívání platební funkce sKarty. Ten, kdo je zvyklý karet v platebním styku užívat, tuto možnost možná uvítá, ovšem poukázal bych zde na dva „rizikové“ faktory
    1. Pokud chcete státu poskytnout maximální přehled o tom, jak přesně se všemi dávkami nakládáte, komu, kdy a přesně kolik jste z dávek poskytli, pak touto formou je to pro všechny strany rozhodně nejsnazší.
    2. Protože v sKartě bude zároveň vtělen průkaz osoby se zdravotním postižení (tedy průkazy TP, ZTP a ZTP/P), budete-li komukoliv tento průkaz ukazovat, budete mu zároveň předkládat svoji platební kartu. Nejsem odborníkem v platebním styku, ale vnímám jakékoliv nadbytečné předkládání platební karty (jakéhosi přístupového klíče k penězům) jako potencionální riziko.
  3. Alternativou výplaty dávek, ve kterou jsem já i mnozí další vkládal naději pro ty konzervativnější uživatele, kteří dosud pobírali např. příspěvek na péči poukázkou, je výplata „prostřednictvím karty sociálních systémů v hotovosti“. Dnes už ovšem mám k dispozici písemnou odpověď potvrzenou ze dvou nezávislých zdrojů, že této zákonem uvedené formě výplaty bude vyhověno toliko výběrem z bankomatu...

Na tomto místě si nedokážu odepřít vyjádření mého osobního znechucení ze způsobu, jakým Ministerstvo práce a sociálních věcí veřejnost „vodilo za nos“. Pokud byl až dosud v právních předpisech uveden způsob výplaty v hotovosti, byl v praxi realizován formou poštovní poukázky. Proto jsem předpokládal, že vzhledem k přijatému znění zákona zůstane tento způsob výplaty zachován. Ministerstvo samo nás všechny uklidňovalo, že využívání platebních funkcí sKarty bude povinné toliko u dávek systému pomoci v hmotné nouzi. Jak jinak si vyložit např. následující slova ministra Jaromíra Drábka:

„Fungování karet sociálních systémů je bonus navíc. Je to nabídka klientům na rozšíření možností, to znamená, ty dosavadní možnosti výplaty zůstanou, ta karta jenom přidá k tomu možnost platit běžně v obchodě, vybírat v bankomatu pro toho, kdo si to nechce vybírat v hotovosti a chodit pro to na poštu například."?

Ano, to pronesl pan ministr v pořadu Otázky Václava Moravce vysílaném v únoru roku 2012, tedy v době, kdy současná zákonná úprava již byla účinná déle než celý měsíc.
Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/12095

Realita je však jiná: každý, kdo pobírá jakoukoliv dávku, viz výluka uvedená výše, musí ji pobírat prostřednictvím sKarty, tedy může si ji buď nechat posílat na svůj účet, nebo musí užívat platební karty; může si vybrat, zda bude sKartou přímo platit nebo zda si dávky vybere s jejím použitím z bankomatu.

O podmínkách výběru z bankomatu jsem již informoval v minulém článku, tedy jen připomínám, jeden výběr na každou vyplacenou dávku zdarma, další výběry z bankomatu České spořitelny za 6 Kč, výběr z bankomatu jiné banky 40 Kč.

Ten, kdo nezvolí přeposlání celé dávky na svůj peněžní účet, bude mocistav svého účtu, automaticky k sKartě vytvořeného, kontrolovat zdarma jednak prostřednictvím bankomatů České spořitelny, jednak na stránkách www.skontakt.cz

Platby prostřednictvím sKarty přes internet prý možné nebudou.

SKarta a Zrakově postižení

Jaké možnosti tedy přicházejí v úvahu z hlediska zrakově postižených? Zřejmě nejrozumnějším řešením je v současné chvíli využití posílání dávek na uživatelem zvolený peněžní účet. Proto doporučuji i těm, kteří svůj účet dosud nemají, aby současnou situaci využili jako výzvu si účet zřídit. Ten, kdo dosud pobíral např. příspěvek na péči formou poukázky a má v blízkosti svého bydliště Českou spořitelnu, mohl by situaci celkem dobře vyřešit založením účtu právě v této bance, pokud si pak nechá dávku na takový účet zasílat, může využít vyzvednutí hotovosti na přepážce zdarma. Další alternativou jsou pak bankomaty České spořitelny s hlasovým výstupem. Zatím je jich žalostně málo, Jejich seznam a další potřebné informace o nich, najdete na tomto odkazu:
http://www.sons.cz/docs/bankomaty/

Oblastním odbočkám SONS byla v nedávné době zaslána výzva k vytipování dalších bankomatů, které by bylo třeba naléhavě hlasovým výstupem vybavit. SONS o tomto problému s Českou spořitelnou jedná. K ovládání účtu pak může velice dobře zrakově postiženým uživatelům sloužit internetové bankovnictví, které patrně většina bank již dnes nabízí.

Jak sKartu získat?

Novým příjemcům dávek by od 1.7. tohoto roku měla být automaticky s rozhodnutím o přidělení dávky sKarta zřízena, my ostatní nemusíme dělat nic, příslušná Krajská pobočka úřadu práce nás bude sama kontaktovat. Výplata dávek bude realizována dosud probíhající formou, prostřednictvím sKarty bude zasílána výplata od kalendářního měsíce následujícího po jejím vydání. SKarta bude chráněna, jak je u platebních karet standardem, čtyřmístným osobním identifikačním číslem PIN. Tento údaj by měl být zaslán do vlastních rukou příjemce. Zvolit si automatické přeposlání dávky na vlastní peněžní účet příjemce bude snad možné již při vyplňování prvního formuláře, který by měl (snad) distribuovat Úřad práce.

SKarta bez elektronického nosiče dat

Tato varianta sKarty uvedená v prováděcí vyhlášce 424/2011 Sb. v § 1 písm. b) bude určena pouze držitelům průkazu osoby se zdravotním postižením, kteří jsou omezeni či zbaveni způsobilosti k právním úkonům, jejich opatrovníkům pak zřejmě bude vydána klasická sKarta, tedy bez funkce průkazu osoby se zdravotním postižením.

Závěr

Nezbývá mi, než se na tomto místě omluvit všem, kteří se na mě v minulosti obraceli s velkými obavami souvisejícími s kartou sociálních systémů. Opravdu jsem až do nedávné doby upřímně věřil, a jsem přesvědčen, že ne bezdůvodně, že bude možné i nadále čerpat téměř všechny dávky dosavadními formami výplaty, že sKartu budeme muset používat pouze jako průkaz osoby se zdravotním postižením, v čemž jsem nespatřoval žádný zásadní problém. Nyní otevřeně přiznávám, že jsem se pravděpodobně mýlil. Ono zmírňující příslovečné určení jsem před slovo „zmýlil“ napsal proto, že se domnívám, že postup MPSV v této věci byl nekorektní a že doufám, že nezůstane bez patřičné odezvy u mnohých osob i organizací, SONS nevyjímaje. Spíše potichu než nahlas a ve skrytu než zjevně doufám, že by argumentačně správná odezva mohla přinést i změnu postoje MPSV a nápravu situace.

Luboš Zajíc, SONS


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

v-dolina2011-13
img_9166
v-dolina2010-16
okolo-msk2011-502
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.