Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Novinky v legislativě Karta sociálních systémů - Otazníky přetrvávají (SONS)

Karta sociálních systémů - Otazníky přetrvávají (SONS)

J iž v předchozích článcích věnovaných sociální reformě 2012 jsme se setkali s pojmem „karta sociálních systémů“. Pro zjednodušení budu v článku užívat pojem sKarta. Tuto zkratku samozřejmě nenajdeme v žádném z právních předpisů, nicméně objevuje se např. na informačních stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí i v informačním materiálu České spořitelny a pro naše účely je myslím vyhovující.

S sKartou se setkáváme v sedmi právních předpisech Sbírky zákonů ČR. Nebojte se, nebude následovat jejich podrobný výčet, raději napřed popišme, jak bude SKarta vypadat.

Vzhled a náležitosti sKarty upravuje vyhláška MPSV 424/2011 Sb., z jejího § 1 se dovídáme, že:

„Karta sociálních systémů (dále jen „karta“) je plastová karta o rozměrech 54 x 86 mm ve formátu ID-1 v provedení
  1. s elektronickým nosičem dat, a to kontaktním elektronickým čipem a magnetickým proužkem, nebo
  2. bez elektronického nosiče dat, která má pouze funkci průkazu osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP nebo ZTP/P).“

Na přední straně sKarty bude uvedeno jméno a příjmení jejího držitele a doba její platnosti. U průkazu osoby se zdravotním postižením (dále OZP) zde bude uveden stupeň průkazu (TP, ZTP nebo ZTP/P), u osob úplně či prakticky nevidomých zde bude symbol graficky vyjadřující zrakové postižení, dále pak fotografie držitele o rozměrech 19,1 x 19,1 mm.

Zadní strana sKarty bude obsahovat označení „karta sociálních systémů“, logo a název „Úřad práce ČR“, číslo v Jednotném informačním systému práce a sociálních věcí. U držitelů průkazu OZP zde bude také datum narození držitele a u všech sKaret podpis držitele či zákonného zástupce.

Kdo zvolí alternativu s platební funkcí, bude jeho sKarta dle vyhlášky v této elektronické části obsahovat náležitosti nutné pro platební kartu, včetně nezbytných ochranných prvků, platební aplikaci podle mezinárodního standardu EMV a identifikační aplikaci. Identifikační aplikace pak obsahuje tyto údaje:

  1. číslo karty v Jednotném informačním systému práce a sociálních věcí,
  2. autentizační funkci a data, kterými jsou realizovány elektronické služby karty v informačních systémech veřejné správy a ostatních určených systémech využívajících funkce karty podle standardu X.509 a
  3. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele karty.

Výše uvedené údaje tedy budou obsaženy pouze v elektronické podobě, sKarta rodné číslo v písemné podobě neobsahuje. Kdo si chce vizuální vzhled karty prohlédnout, má tuto možnost kromě příloh citované vyhlášky také např. na stránkách MPSV, na adrese: http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/70

Je tedy zřejmé, že v podstatě žádná osoba s těžkým zrakovým postižením se sKartě nevyhne. Otázkou je, zda si ten, kdo bude chtít, vystačí pouze s variantou sKarty uvedenou pod písmenem b), tedy průkazem osoby se zdravotním postižením, bez elektronického nosiče dat.

Které dávky budou prostřednictvím sKarty vypláceny?

Začněme informací, že zatím důchody, starobní ani invalidní podle současné právní úpravy nebudou vypláceny prostřednictvím sKarty.

Pokud jde o příspěvek na péči, který je upraven v zákoně o sociálních službách (z. č. 108/2006 Sb., v platném znění), § 18 odst. 3 stanoví že:

„Příspěvek se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů, a to využitím platební funkce karty nebo převodem na platební účet určený příjemcem příspěvku anebo v hotovosti...“

Obdobnou úpravu výplaty dávek obsahují Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (§ 19 odst. 3) i zákon o státní sociální podpoře (§ 58 odst. 3). Prostřednictvím sKarty se tak budou podle uvedených zákonů vyplácet tyto dávky: příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, porodné, pohřebné, přídavek na dítě, dávky pěstounské péče. Jinak je pak formulována úprava výplaty podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci podle zákona o zaměstnanosti, když § 53 odst. 1 umožňuje tyto dávky vyplácet „převodem na platební účet určený uchazečem o zaměstnání, nebo v hotovosti, anebo využitím platební funkce karty sociálních systémů, a to podle rozhodnutí uchazeče o zaměstnání. Způsob výplaty určuje příjemce dávky.“ Zde tedy nenacházíme onu formulku „prostřednictvím karty sociálních systémů“, přesto ze stránek MPSV zatím vyplývá, že i krátkodobě nezaměstnaní budou povinně vybaveni sKartou. U všech vyjmenovaných dávek by měl jejich příjemce pak vždy mít možnost vlastnit sKartu bez platební funkce. Tato volba není umožněna u dávek podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (z. č. 111/2006 Sb., v platném znění), jehož § 43 odst. 5 stanoví, že způsob dávky určuje nikoliv její příjemce, ale její plátce tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti osoby v hmotné nouzi s dávkou v hmotné nouzi hospodařit a využít dávku k účelu, ke kterému je určena. Např. u příspěvku na živobytí pak Úřad práce v rozpětí nejméně 35 a nejvýše 65 % z dávky může určit povinně výplatu prostřednictvím platební funkce sKarty či poukázkou na konkrétní zboží. Za podstatné zde považuji ono slůvko „může“, které vyjadřuje fakultativnost. Podle mého názoru to znamená, že pokud by se např. v hmotné nouzi octl úplně nevidomý, který by měl z titulu svého postižení problém s využíváním platební funkce sKarty, má Úřad práce možnost od aplikace popsaného ustanovení ustoupit.

První sKarty by měly být, říká MPSV, distribuovány koncem června t. r., avšak ještě začátkem roku tentýž zdroj sliboval vydávání sKaret již na začátku druhého čtvrtletí. Do konce roku se počítá s vydáním až jednoho milionu sKaret. SKarty bychom měli obdržet od Úřadu práce, jejich výrobou byla na základě smlouvy s MPSV pověřena Česká spořitelna a. s. Jedna sKarta na období čtyř let bude pro každého uživatele zdarma. Při ztrátě bude uživatel muset za novou sKartu zaplatit.

Jak sKartu používat?

Peníze bude možné bezhotovostním převodem odeslat na jakýkoliv peněžní účet zvolený příjemcem. Dále bude možné vybírat hotovost z běžných bankomatů s tím, že na každou dávku by měl být garantován jeden výběr zdarma, další poplatek za výběr z bankomatu České spořitelny by měl stát 6 Kč, při výběru z bankomatu jiné banky zaplatí uživatel 40 Kč.

SONS se snaží při jednání s Českou spořitelnou vyvíjet tlak na zpřístupnění co největšího počtu bankomatů pro zrakově postižené jejich ozvučením.

Co zatím nevíme?

Z výše napsaného vyplývají mnohé neznámé, které se nám doposud nepodařilo rozluštit.

Jaký typ sKarty bude mít držitel průkazu OZP, který je zároveň příjemcem příspěvku na péči? Bude mu opravdu zachována možnost nemít sKartu s platební funkcí, nebo bude karta bez elektronického nosiče dat určena opravdu toliko držitelům průkazu OZP, kteří ovšem nepobírají jinou dávku, což v praxi znamená, že takovou sKartu nebude mít téměř nikdo? Bude i sKarta bez platební funkce chráněna PINem? Kdy a jakým mechanismem si budou uživatelé volit, zda chtějí mjít sKartu s platební funkcí či bez ní? Co přesně se myslí možností výplaty dávky prostřednictvím sKarty v hotovosti?

Když jsme se pokoušeli tyto informace zjistit od pracovníků infolinky MPSV zřízené pro dotazy týkající se sociální reformy, zjistili jsme, že tito nejen že odpovědi neznají, dokonce prý ani nemají přístup k platné legislativě. Zvolili jsme tedy cestu písemného oslovení MPSV a generálního ředitelství Úřadu práce prostřednictvím e-mailů zaslaných na příslušné adresy. Odpovědí zatím byl pouze zisk jednacího čísla, pod kterým byl na MPSV dotaz zaregistrován, do uzávěrky časopisu se nepodařilo kýžené odpovědi získat.

Proto bude třeba se k této tematice ještě v některém z následujících článků vrátit a zatím nezodpovězené dotazy rozkrýt.

Pro individuální poradenství jsme stále k dispozici na kontaktu:
Sociálně právní poradna SONS, Krakovská 21, Praha 1, 110 00, tel. +420-221 462 432, e-mail: pravni(zavináč)sons.cz

Luboš Zajíc


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

80_2soutezni_den_290...
v-dolina2010-22
IMG_1222
p1140734
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.