Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Novinky v legislativě Novela zákona o zaměstnanosti ruší kategorii osob zdravotně znevýhodněných

Novela zákona o zaměstnanosti ruší kategorii osob zdravotně znevýhodněných

N ovela zákona o zaměstnanosti, která začne platit 1. ledna 2012 zcela ruší kategorii osob zdravotně znevýhodněných, což těmto lidem přinese nepříjemná úskalí týkající se zaměstnání, protože nebudou již zařazení do systému podpor zaměstnávání.

Chartě sociálního podnikání (Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky, Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Svaz českých a moravských výrobních družstev) se bohužel přes veškeré úsilí a mnoha jednání s MPSV zatím nepodařilo najít žádné systémové řešení ohledně zachování OZZ. Do konce roku však zbývá ještě pár dní a ty lze využít k tomu, aby osoby (OZZ) mohli žádat o prodloužení. Proto Charta sociálního podnikání doporučuje jediné zbývající řešení a to:

Neprodleně (nejdéle do 31. 12. 2011) podat na příslušný Úřad práce žádost o přezkoumání zdravotního stavu a o vydání rozhodnutí, jímž se jí určuje statut osoby zdravotně znevýhodněné a to s účinností dle ustanovení čl. II bod 4. novely.

Při podávání a vyřizování žádostí postupovat v úzké spolupráci zaměstnavatel – osoba zdravotně znevýhodněná – Úřad práce, při podávání a vyřizování žádostí se řídit a současně se i opírat o následující ustanovení novely (čl.2 Přechodná ustanovení bod 4.), které zní: „4. Řízení o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou, která nebyla pravomocně ukončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném v době podání žádosti o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou.

Úřad práce tak musí vydat rozhodnutí podle současně platného znění zákona o zaměstnanosti a to na dobu, která by podle názoru Charty, měla poskytovat dostatečný časový prostor pro legislativní řešení stavu všech těchto osob na trhu práce, tedy nejméně do 1.1.2015. To, že Úřady páce patrně, či zcela určitě nestihnou rozhodnout o všech takových žádostech do konce roku 2011, lze předpokládat. To však nevadí – není to na překážku doporučeného řešení, neboť podle citovaného přechodného ustanovení novely, dokončí (mohou dokončit) takto zahájená řízení (logicky i v závislosti na svých kapacitách a možnostech), podle dosud platného zákona o zaměstnanosti i v průběhu roku 2012.

Více informací o práci Charty sociálního podnikání najdete zde: http://www.socialni-podnikani.cz

Hana Jendryková


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

p1140737
P5303062
15-opava-jakartovice
p1140742
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.