Pakt zaměstnanosti

eseznam oficialni logo

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti - STRATEGIE 10 PRO ŽIVOT

NÁVRH TISKOVÉ ZPRÁVY

MPSV vyhlásí strategii pro koncepční a efektivní práci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením do pracovního procesu. Název připomíná společnosti fakt, že skutečně 10% populace jsou osoby se zdravotním postižením.
Bohužel stále přetrvává v majoritní společnosti názor, že když hendikepovaný, tak automaticky i mentálně a patří mimo společnost. Bohužel hodně tomu pomáhají i media, která si všímají případu vyvolávající soustrast a politování. Už méně se ví, že v řadách osob se zdravotním postižením je velké procento osob s vysokým vzděláním i manuálně schopných jedinců. Každá skupina ohrožená sociálním vyloučením potřebuje svoji silnou vzdělanou střední vrstvu, která musí být motorem zlepšování situace těm, kteří sami si pomoci nemůžou. Proces vytváření této vrstvy je proces složitý a náročný na čas, ale je to jediná cesta ke zlepšování situace osob se zdravotním postižením. Naprosto tragické důsledky pro státní rozpočet jsou pak integrační snahy o plošné rekvalifikace a realizování projektů pro projekty, kdy výsledkem jsou bezchybně administrované projekty, hodně držitelů odborných certifikátů, ale minimální procento skutečných pracovních míst. Analýzy vykazují velké finanční částky věnované tomuto procesu, ale minimální počet nových pracovních uplatnění.

Strategie 10 PRO ŽIVOT zavádí novou klíčovou aktivitu pro všechny subjekty a instituce zabývající se problémem zaměstnanosti jako takové. Ve všech bodech bude povinnost věnovat 10% cílové skupině OZP. Vždy musí být brán v potaz možnost danou aktivitu přizpůsobit této cílové skupině. MPSV připravuje systém profesních nabídek z řad OZP. Zásadou je práce se znalostmi osob se zdravotním postižením ne s hendikepem. V rámci této strategie jsou připravovány metodiky pro zaměstnavatele, protože jsme si vědomi chybějící komunikace mezi samotnými OZP a zaměstnavateli. Jsou připravovány i legislativní úpravy, neboť motivační prvky pro zaměstnavatele jsou ne vždy motivující.

Budou prozkoumány i projekty už realizované, a kde bude možnost použít výstupy projektu, budou použity mechanismy spárování profesní databáze OZP s absolventy daného rekvalifikačního procesu. U nově připravovaných bude přidána povinná aktivita možného uplatnění cílové skupiny OZP. Pro posouzení, zda je relevatní přidávat tuto aktivitu do daného projektu, bude zřízena komise, která rozhodne o realizaci. Již samotný fakt, že budou předkladatelé nuceni už v přípravě projektů se touto cílovou skupinou zabývat je pozitivní zkušenost. Důležitým faktorem bude zabezpečení kvalitní nabídky znalostního potenciálu OZP ze strany MPSV.

Komise pro nastartování strategie bude pracovat ve složení: odborníci z praxe, zástupci Asociace zdravotně postižených akademiků, zástupci Hospodářské komory i zástupci neziskového sektoru. Podrobnosti o práci komise budou u Ing. Jaroslava Dembinného, poradce pana ministra. Ten bude pověřen složením komise a vypracováním konkrétních kroků k zahájení práce komise. Členství v komisi je na bázi dobrovolné snahy zlepšit integrační proces osob se zdravotním postižením. Náklady na činnost komise budou zanedbatelné s porovnáním přínosů nové strategie 10 PRO ŽIVOT.
________________________________________________________________

Pro nadhled klikněte na obrázek

 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.