Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Co poradit rodičům dospělých lidí s návykovou nemocí

Co poradit rodičům dospělých lidí s návykovou nemocí

M yslete na sebe a další členy rodiny. Připomeňte si problémy, které vám i vaší rodině závislý způsobil. Uvědomte si i budoucí rizika. Návyková nemoc působí stres a komplikace mnoha lidem v okolí závislého. Tím, že budete myslet na sebe, své duševní zdraví a bezpečnost, zvýšíte motivací závislého se léčit. Jedině to ho může přimět k léčbě a střízlivosti. Závislý by měl cítit, že to neděláte jen tak na oko kvůli němu, ale že to děláte kvůli sobě a že to myslíte naprosto vážně.

Konkrétní možnosti

– Udělejte si pro sebe čas. Pravidelně jezte, přiměřeně spěte a přijímejte dost vody. Zvýší to vaši celkovou odolnost.
– Vyhýbejte se alkoholu, návykovým lékům a hazardu. V obtížných situacích jsou zvláště nebezpečné.
– Pamatuje na dobré zájmy, při kterých si odpočinete a přeladíte se.
– Fyzická aktivita zlepšuje náladu i kondici. Cvičte, choďte, relaxujte, věnujte se józe, čchi-kungu atd.
– Naučte se nějakou relaxační nebo meditační techniku a pravidelně ji používejte. Nahrávky relaxačních technik jsou volně na www.drnespor.eu.
– Zrušte dospělému závislému trvalý pobyt ve vašem bytě. To se děje prostřednictvím soudu a budete k tomu potřebovat právní pomoc. Sníží se tak riziko, že exekutoři zabaví vaše věci. Pak byste museli dokazovat, že se jedná o váš majetek, a ne o majetek zadluženého závislého.

Moudrá láska

Závislost je sice nemoc, ale tato skutečnost by se neměla zneužívat. Někteří závislí se vymlouvají na nemoc, když mají plnit povinnosti, např. pracovat. Jestliže jim někdo navrhne, aby se léčili, tvrdí, že jsou zdraví a léčbu nepotřebují. Moudrá láska říká přibližně toto: „Záleží mi na tobě, ale jestli budeš takto pokračovat, poneseš také následky. Problémy, které si způsobíš, budeš řešit ty sám.“

Konkrétní možnosti

– Vaše chování vůči závislému by mělo záležet na tom, jak se chová on. Buďte vstřícní, jestliže abstinuje a léčí se, ale nekompromisní a zásadoví, pokud návykové chování pokračuje.
– Jestliže s vámi závislý bydlí, měl by přiměřeně přispívat na domácnost.
– Vyhněte se placení jeho dluhů.
– Neomlouvejte ho v práci, kam není schopen jít kvůli intoxikaci nebo kocovině.
– Nepomáhejte mu při problémech s úřady nebo soudy, které si způsobil závislostí.
– Nevymýšlejte výmluvy pro příbuzné. Lepší je říci naprosto otevřeně, v čem je problém.
– Nekupujte mu alkohol ani drogy a nedávejte mu peníze. Jestliže mu chcete pomoci např. při zaplacení jeho alimentů, peníze pošlete na příslušnou adresu sami. Jinak by asi skončily v hazardu, alkoholu nebo u drogového dealera.
– Jestliže se chová nerozumně, nemůže počítat s vaším zájmem a pomocí. Výjimkou jsou situace vysloveně ohrožující zdraví nebo život. V tom případě je třeba volat lékaře (telefon 155).
– Jestliže závislý člověk abstinuje a chová se přiměřeně, lze uvažovat o nějaké formě krátkodobé pomoci. Udělal krok správným směrem a zasluhuje ocenění. I tak je třeba zachovat si ostražitost.

Opilost nebo intoxikace drogou

S intoxikovaným člověkem nemá smysl diskutovat nebo mu něco vyčítat. Vnímá spíše tón hlasu a gesta než obsah slov. Proto je lépe mluvit klidným hlasem a udržovat delší vzdálenost. Vážný rozhovor je lepší odložit na další den. Pak bývá závislý spíše ochoten k ústupkům. Je to také vhodná doba navrhnout odvykací léčení.

Jak přistupovat k člověku, který je intoxikovaný alkoholem nebo drogou

– Pomáhá nezůstávat s ním o samotě. Přítomnost dalších lidí snižuje riziko napadení.
– Vhodná je poloha blíže dveřím a bezpečná vzdálenost.
– Doporučuje se předem odstranit z okolí závislého nebezpečné předměty a zbraně.
– Hovořte zvolna, jednoduše a klidně, nepoužívejte prudká gesta a pohyby.
– Někdy pomůže věcně a klidně varovat před následky agrese.
– Riziko agrese se sníží, když intoxikovaného oslovujete jménem.
– Osvědčilo se nabídnout, aby se posadil. Když na to přistoupí, riziko agrese klesá.
– Známkami hrozícího násilí bývají nadávky, neklid, upřený pohled, přibližování se.
– V případě násilí nebo výhrůžek je třeba co nejdříve volat policii. Ta může násilně se chovajícího člověka vykázat na určitou dobu ze společného bydlení, i když tam má trvalé bydliště. Násilně jednají zejména ti, kdo jsou ovlivnění alkoholem a pervitinem. Může se také jednat o vydírání s cílem opatřit si prostředky na alkohol, hazard nebo drogy.
– Při otravě, bezvědomí, vyhrožování sebevraždou, úrazu hlavy nebo jiných vážných komplikacích je třeba volat lékaře.
– Vyhněte se fyzickému násilí vůči intoxikované osobě. Je to nebezpečné a mohlo by se to obrátit proti vám.

Užiteční spojenci

Rodiče závislých lidí se za tento rodinný problém někdy stydí a chtějí ho utajit. To by byla chyba, spojence potřebujete.

Konkrétní možnosti

– Tím nejdůležitějším spojencem bývá druhý rodič závislého. Závislé dospělé děti často své rodiče popouzejí jednoho proti druhému s cílem získat výhody a vyhnout se zodpovědnosti. Rodiče by měli komunikovat a spolupracovat, i když jsou rozvedeni.
– Jste ve výhodě, když najdete oporu u osob z širší rodiny. O problému jim řekněte a požádejte je, aby pomohli závislého přemluvit k léčbě a abstinenci. Užiteční bývají i dobří a střízliví přátelé.
– Problémy často působí prarodiče, kteří dospělého závislého podporují a dávají se zneužívat. Je třeba je před tím varovat a vysvětlit jim, že by tak snižovali motivaci k léčbě.
– Pomáhá také odborná psychologická pomoc, např. v poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Lze využívat i telefonickou pomoc, např. Centrum krizové intervence má tel. 284016666. Je v provozu nepřetržitě a volat tam lze i anonymně.
– Užitečná organizace pro příbuzné závislých na alkoholu Al-Anon a pracuje ve více českých městech. Účast na setkáních je bezplatná a není třeba se předem objednávat. Kontakty najdete na adrese http://alanon.cz.

Životní styl

– Jestliže se chce dospělý závislý dočasně vrátit k vám, měli byste si klást tvrdé podmínky, např. vyžadovat, aby závislý nejen abstinoval, ale také se vyhýbal rizikovým prostředím, jako jsou různé festivaly, večírky a podobné akce. Je naprosto nepřípustné, aby závislého ve vašem bytě navštěvovali jeho špatní známí. Bylo by to nebezpečné pro něj i pro vás. V případě, že by vás vydírali drogoví dealeři nebo věřitelé dospělého dítěte, nedávejte jim peníze, ale oznamte to na policii.
– Závislému navrhujte bezpečné a střízlivé aktivity v bezpečných střízlivých prostředích.
– Jedna návyková nemoc snadno přejde v jinou, navíc alkohol zhoršuje sebeovládání. Abstinovat od alkoholu by proto měli nejen závislí na alkoholu, ale i závislí na drogách a patologičtí hráči.

Buďte připraveni na všechny možnosti

Pro to, aby závislý překonal návykový problém, můžete něco udělat, ale ve vaší moci to zdaleka není. Počítejte i s tím, že vztah se závislým bude třeba přerušit nebo ukončit. Vyhněte se pocitům viny, nemáte k nim důvod. Závislost často vzniká z důvodů, které nemohou ovlivnit ani nejlepší rodiče. Sem patří např. špatná společnost nebo rizikové zaměstnání, jako je číšník nebo barman. Vyvolávaní pocitů viny u rodičů používají závislí často. Cílem bývá získat prostředky na alkohol, drogy nebo hazard. Rodiče, kteří by na to přistoupili, by tam jen zhoršovali jejich závislost.

Jak přimět závislého k léčení

– Zjistěte, jaké jsou možnosti léčby, a závislého o nich informujte.
– K dobrovolné léčbě můžete motivovat závislého i tím, že tak podmíníte jakoukoliv další pomoc z vaší strany. Závislý by měl vědět, že vám nestačí jen to, že léčbu nastoupí, ale že vyžadujete i aby ji řádně dokončil a dlouhodobě se doléčoval.
– Nedobrovolná pobytová léčba je možná, jestliže je někdo nebezpečný sobě nebo okolí. Závislost většinou není sama o sobě dostatečným důvodem k této formě léčby. Do psychiatrických zařízení se nedobrovolně přijímají závislí lidé se sebevražednými tendencemi, halucinacemi, bludy atd. Převoz k takové léčbě může zorganizovat kterýkoliv lékař, často to bývá lékař záchranné služby.
– Léčbu může nařídit i soud. Děje se tak tehdy, jestliže došlo v souvislosti s návykovou nemocí k trestné činnosti. Jestliže vám závislý něco doma ukradl, můžete pohrozit trestním oznámením. Trestní oznámení lze stáhnout, jestliže závislý přistoupí na léčení a bude při něm řádně spolupracovat.

Závěr

Návykové nemoci se dají zvládnout, ale vyžadují dlouhodobé a soustavné úsilí. Uvedené zásady byste proto měli dodržovat trvale.

MUDr. Karel Nešpor, CSc.
www.drnespor.eu 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

12-opava-jakartovice
PA062161
P5303046
okolo-msk2011-201
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.