Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Emoční život osob s návykovou nemocí

Emoční život osob s návykovou nemocí

S ouhrn: Závislí jedinci si často hůře uvědomují své emoce. Při tom se u nich silné emoce objevují často a působí jako spouštěč návykového chování nebo jsou jím vyvolány. Zlepšit uvědomování si a zvládání emocí je důležitou součástí léčby návykových nemocí a lze ho spojit s posilováním motivace.

Rizikové emoce, bažení a stres lze zvládat stejnými nebo podobnými způsoby. Dobré zvládání emocí usnadňuje zvládání bažení a naopak. Co se konkrétních postupů týče, ty podrobněji zmiňujeme jinde (Nešpor, 2017, 2013). Aby je závislý jedinec použil, musí si ale rizikový duševní stav uvědomit.

Alexitymie

Pro alexitymii je typická neschopnost uvědomit si a popsat své emoce. S tím souvisí zhoršená schopnost rozlišovat emoční stavy druhých lidí. Alexitymie přestavuje rizikový faktor psychosomatických a také návykových nemocí (např. Cruise a Becerra, 2018, Gao a spol., 2018). Lze namítnout, že zhoršená schopnost si uvědomovat emoční stravy může být následkem návykové nemoci, tedy nejen jednou z možných příčin. V každém případě se jedná o faktor, který je důležitý při prevenci a léčbě.

Bažení, jeho podobnost a kombinace s emocemi

Bažení (craving) je klíčový znak návykových chorob (Nešpor, 2017) a zároveň se v mnohém podobá silným rizikovým emocím. Podobně jako emoce je bažení provázeno stresem, znesnadňuje vnímání sebe sama i okolí, zhoršuje úsudek a má silný motivační efekt, tj. oslabuje sebeovládání. Oslabené sebeovládání je, jak známo, další klíčový znak návykových nemocí.

Kombinace silné emoce a bažení působí synergicky, tj. vyvolá ještě větší stres, a ještě více oslabí sebeovládání. Přesně k tomu často dochází v případě recidivy návykové nemoci. Na jejím počátku stojí silné, byť někdy neuvědomované bažení. To se návykovým chováním ještě zvyšuje. K němu přistupují silné emoce. Pro názornost někdy hovoříme o „radosti idiota, která trvá pět minut“, dále jsou to pocity viny, deprese, podrážděnost a hněv, strach z budoucnosti. Na to nasedají stres a negativní emoce vyvolané reakcí okolí nebo zdravotními problémy.
Nejedná se o hypotetickou konstrukci, ale o skutečnost. O emocích, které se objevily v souvislosti s návykovým chováním, se závislými často hovoříme s cílem posílit jejich motivaci. A ti výše uvedené stavy potvrzují.

Vnímání emocí a pokračující abstinence

Uvědomování si vlastních emocí a životní situace nebývá pro závislé na počátku abstinence snadné ani příjemné. Dříve měli tendenci se nepříjemným duševním stavům a životním problémům vyhýbat a nyní jsou jim plně vystaveni. To se při pokračující abstinenci mění, emoce se projasňují a daří se postupně řešit i některé problémy.

Jak zlepšit uvědomování emocí a počínajícího bažení

Včasné uvědomování si emoci a bažení je důležité pro jejich lepší zvládnutí. Počínající bažení nebo riziková emoce se dají zvládnout lépe, např. tím, že závislý omezí působení podnětu, který je vyvolal.

O tom, že je možné uvědomování si emocí zlepšovat, svědčí zkušenosti s léčbou alexitymie. V oblasti návykových nemocí použili s dobrými výsledky nácvik uvědomování Kamboj a spol. (2017). K lepšímu uvědomování emocí dochází u abstinujících závislých poměrně rychle v důsledku léčby a díky delší abstinenci. S tím souvisí i větší schopnost prožívat pozitivní emoce, např. „mít radost i z maličkostí“. Následující přehled shrnuje některé faktory oslabující, nebo naopak zlepšující uvědomování si emocí.

Co zlepšuje a co zhoršuje uvědomování emocí

Zhoršuje: Alkohol, jiné návykové látky, hazard a bažení. Únava a vyčerpání. Nadměrný stres a spěch. Bolest a tělesná nebo duševní nemoc. Silné emoce znesnadňují vnímání slabších emocí a bažení, podobně jako silný hluk snižuje schopnost rozpoznávat jemnější tóny.
Zlepšuje: Abstinence a vyhýbání se podnětům, které vyvolávají bažení. Přiměřený odpočinek a vyvážený způsob života. Různé formy psychoterapie a soustavné doléčování. Nácvik, např. nahrávka meditace vnitřního ticha je volně na www.drnespor.eu. Relaxační techniky a jóga. Práce s deníkem a pomůckami. Nácvik rozpoznávání neverbální komunikace a rozvoj schopnosti naslouchat. Klidné a bezpečné prostředí. Dostatek času. Aktivně nebo pasivně pěstovaná umění (hudba, kresba, tvořivé psaní atd.).

Poznámky k nácviku lepšího vnímání emocí a bažení

– Výše uvedené techniky je vhodné pro tento účel modifikovat, např. při psaní deníku se zaměřit více na emoce a méně na věcný popis. To se týká i arteterapie, muzikoterapie nebo výše zmiňované meditace vnitřního ticha.
– Uvědomování si emocí lze spojit s posilováním motivace. Následuje modelový rozhovor s pacientem, který trvá na tom, že bude po léčbě nadále chodit do rizikové společnosti.
Terapeut: „Řekněme, že byste tam šel. Co myslíte, že byste cítil při pohledu na to, co se tam děje?“
Pacient: „Asi bych dostal bažení.“
Terapeut: „Jak se u vás projevuje?“
Pacient: „Cítím napětí a mám chuť se zmastit.“
Terapeut: „To je asi dost protivné, i když to bažení zvládnete?“
– Motivačně působí i uvědomování si jemných pozitivních emocí, které na rozdíl od rizikových uklidňují. Tento prvek obvykle zařazujeme např. na závěr doléčovacích skupin. Přítomní mohou např. odpovídat na otázky:
– V čem se zastřízliva cítíte lépe?
– Co vám v poslední době udělalo radost?
– Jaké výhody střízlivosti jste si uvědomili?

Literatura
Cruise KE, Becerra R. Alexithymia and problematic alcohol use: A critical update. Addict Behav. 2018; 77:232-246.
Gao T, Li J, Zhang H a spol. The influence of alexithymia on mobile phone addiction: The role of depression, anxiety and stress. J Affect Disord. 2018; 225:761-766.
Kamboj SK, Irez D, Serfaty S a spol. Ultra-Brief Mindfulness Training Reduces Alcohol Consumption in At-Risk Drinkers: A Randomized Double-Blind Active-Controlled Experiment. Int J Neuropsychopharmacol. 2017; 20(11):936-947.
Nešpor K. Bažení (craving): klíčový znak návykových nemocí a způsoby, jak ho zvládat. Practicus, 2017; 16:25-26.
Nešpor K. Sebeovládání: stres, rizikové emoce a bažení lze zvládat. Praha: Portál 2013; 152.

MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení povolte JavaScript , www.drnespor.eu 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

IMG_1225
IMG_1018
rakousko2011-06
rovna_prava_pro_vsec...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.