Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Autosugesce prakticky

Autosugesce prakticky

L aici někdy působení autosugescí přeceňují, a navíc je používají nevhodně nebo nesprávně. Někteří odborníci naopak nemají o autosugescích valné mínění a považují je v nejlepším případě za pomocnou metodu. Ani jeden z těchto názorů nevystihuje skutečnost. Autosugesce rozhodně nejsou všelék, ale často jsou velmi užitečné.

Příklad nevhodně zvolené autosugesce

Jistý manažer není spokojen se svojí produktivitou práce, a použije autosugesci, aby zvládl více úkolů. Jenže jeho klesající produktivita souvisí s přepracovaností a vyčerpáním. Nutit se k větší výkonnosti nemá v tomto případě smysl. Daleko užitečnější by byla úprava životního stylu, jejíž součástí by mohlo být i pravidelné praktikování relaxační techniky. Vhodná sugesce by mohla znít např. „Žiju zdravě, jednám moudře“. To, že je tato formulace značně nespecifická, je výhodné, protože tak může užitečná v různých situacích.

Jak autosugesce používat

 • Za nevhodnější dobu k autosugesci se považuje doba před usnutím, těsně po probuzení a na závěr relaxační techniky. Lze tak obejít vědomý odpor, který by autosugesce jinak často vyvolala. Např. jestliže má někdo ke klidu hodně daleko a použije autosugesci „Jsem klidný“, vyvolá to nesouhlasnou reakci. Stejná sugesce je ale ve stavu relaxace nebo polospánku snadno akceptována.
 • Při jógové relaxaci se autosugesce opakuje obvykle třikrát, v autogenním tréninku desetkrát.
 • Jedna autosugesce se obvykle používá tak dlouho, dokud není dosaženo cíle.
 • Účinek verbální autosugesce může zesílit představa, jak praktikující dosahuje vytčeného cíle, např. klidně zvládá určitou situaci.

Jak autosugesci správně formulovat

 • Známá zásada říká, že autosugesce by neměla obsahovat zápornou částici. Jedním z důvodů je to, že autosugesce ovlivňuje vývojově starší a jednodušší úroveň psychiky, která záporům nerozumí. Při troše snahy lze přeformulovat téměř jakoukoliv negativní formulaci. Kupříkladu místo „Nerozčiluji se“ lze říci: „Klid a rozvaha vždy a všude.“
 • Autosugesce by měla být jednoznačná, stručná a gramaticky jednoduchá, obvykle se proto vyhýbáme např. podmiňovacímu způsobu.
 • Autosugesce může mít i podobu rýmovaného říkadla, tento typ autosugescí považují někteří autoři za účinnější.

Rozdělení autosugescí

 • I. H. Schultz dělil sugesce na orgánové (ovlivňují tělesné funkce) a intenční, které mají za cíl sebezdokonalení. Příkladem autosugesce působící na tělesné úrovni je vyvolávání pocitu chladu v bolestivé části těla.
 • Intenční formule lze dále dělit na neutralizační (např. pro odvykání kouření), navozující novou kvalitu, posilující existující kvalitu, a přetvářející. Hranice mezi těmito skupinami je ale neostrá.
 • Jiné dělení vychází z toho, zda se jedná o autosugesci používanou krátkodobě k překonání přechodného problému, např. krátkodobé bolesti po lékařském zákroku, nebo dlouhodobě, např. pro rozvoj pozitivních emocí.

Autosugesce při léčení návykových nemocí

Při léčbě závislosti na tabáku doporučoval Schultz tuto poměrně dlouhou autosugesci: „Vím, že se dokážu vyhnout vykouření i jen jediné cigarety za všech okolností, v jakékoliv náladě, v každé situaci. Jiní mohou kouřit, ale mně jsou cigarety lhostejné.“

Jedná se o neutralizační formuli, podobně si klient může sugerovat lhostejnost vůči alkoholu nebo jiné látce. Tento typ autosugescí ale v naší praxi nepoužíváme. Zmínka o cigaretách, alkoholu nebo jiné droze by totiž mohla u závislého jedince vyvolat bažení. Bažení je provázeno stresem, což by narušilo relaxaci a oslabilo účinek sugesce. Místo toho nabízíme následující možnosti:
 • Klidný, moudrý, střízlivý.
 • Střízlivost je výhoda.
 • Střízliv zůstat to je základ.
Při léčbě závislosti na tabáku existují např. tyto možnosti:
 • Čistý vzduch a zdravé plíce.
 • Jestliže má klient smysl pro humor, lze mu navrhnout např. „zdravé plíce, pohrudnice“ nebo „zdravé plíce, ty jsou více.“

Léčba návykové nemoci obvykle vyžaduje komplexní přístup. V případě zmiňované závislosti na tabáku je navíc dobré se vyhýbat zakouřeným prostředím a kouřícím lidem, nemít doma tabákové výrobky, osvojit si sociální dovednosti, jestliže kouření souvisí se stresem, naučit se stres lépe zvládat atd. Důležité je také dobře zpracovat recidivu. Klient by ji neměl by ji pojímat jako prohru, ale naopak by měl být spokojen s dobou kdy abstinoval. Někdy říkáme, že třeba i jen týden nekouřit je úspěch. Je to, jako poslat plíce na dovolenou do Tater.

Neobvyklé využití autosugesce

Jak uvedeno výše, často používáme autosugesci „klidný, moudrý střízlivý!“

Jedna mladá žena se doma nepohodla. Už se schylovalo k hádce, ale vybavila se jí automaticky autosugesce používaná během léčby. Bezděčně řekla příteli: „Jsem klidná, moudrá střízlivá!“

Ten byl velmi překvapen a celé to skončilo smíchem.

Uvedená zkušenost ilustruje fakt, že autosugesce se může vybavit i pod vlivem silných emocí, kdy jsou oslabeny paměť a sebeovládání.

Další příklady autosugescí

Pro zajímavost zde nabídneme ještě některé méně obvyklé autosugesce.
Ke zlepšení životního stylu: „Žiji zdravě“ nebo „Žiji moudře“.
Proti přejídání: Střídmost je radost.
Pro lepší vztahy: Jsem laskavý a trpělivý.
Pro lepší imunitu: Jedná dáma mě požádala o autosugesci k posílení imunity. Odpověděl jsem jí, že když na naše předky v pravěku útočili vlci, musela imunita počkat. Imunita je to tak trochu luxus pro klidné časy. Na konci relaxační techniky si je možné říkat např.: „Jsem klidná a v bezpečí.“ Pomohla by ale i samotná relaxace.
Pro rozvoj pozitivních emocí např.: „Jsem vděčný a spokojený.“
Deprese: Logický se nabízí např. „jsem šťastný“. To by ale mohlo depresivnímu jedinci připadat neuvěřitelné, proto je lepší opatrná formulace „Život je zajímavý.“
Těhotenství: Jedna kolegyně otěhotněla. Těhotenství a porod v ní vyvolávaly obavy. Požádala o nás o vhodnou autosugesci. Navrhli jsme jí „Příroda je moudrá“. Kolegyně pak tuto autosugesci úspěšně používala.

Jak usnadnit zvládnutí relaxační techniky

Zvládnutí relaxační techniky vyžaduje nácvik. Např. Schultz doporučoval k osvojení základního stupně autogenního tréninku praktikovat třikrát denně pět minut po dobu tří měsíců. U autogenního tréninku jsou nejdůležitější formule tíhy, tepla a klidného dechu, což většinou postačuje na navození relaxace. Klient by si proto neměl nic dělat z toho, že se mu nedaří vnímat tep nebo „chladné čelo“.
Alternativou nebo doplněním samostatného praktikování je to, že terapeut klienta relaxační technikou slovně provází. V této souvislosti se mluví o řízené relaxaci. Lze použít i nahrávky. Na webu www.drnespor.eu je volně ke stažení více než dvacet relaxačních a meditačních nahrávek. Těší nás, že je kolegové využívají a často doporučují svým klientům.

Literatura u autora


MUDr. Karel Nešpor, CSc.
www.drnespor.eu
www.youtube.com/drnespor


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

p1140662
59_vylet_2809-1132
22_zahajeni_2609-135...
P5303072
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.