Novely zákonů - říjen 2010

N Novely zákonů - říjen 2010 - Nový zákon o spotřebitelském úvěru: Nový zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru nabývá účinnosti 1. ledna 2011. - Zákon o ochraně spotřebitele novelizován: Zákon č. 155/2010 Sb., o ochraně spotřebitele. Mění se například definice spotřebitele, nově jasně vymezuje, kdy je podnikající fyzická osoba v postavení spotřebitele. - Občanský zákoník novelizován: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, byl novelizován zákonem č. 155/2010 Sb. Mění se některá ustanovení o spotřebitelských smlouvách.

Zákon o dani z nemovitostí novelizován
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, byl novelizován zákonem č. 199/2010 Sb. S účinností od 1. ledna 2011 se mění např. ustanovení o zdaňování spoluvlastníky.

Obchodní zákoník novelizován
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, byl novelizován zákonem č. 152/2010 Sb. Změny ohledně ustanovení o nekalé soutěži, mj. nová výslovná ochrana před klamavými registracemi v katalozích.

Zákon o odpadech novelizován
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, byl novelizován zákonem č. 154/2010 Sb. Rozsáhlé změny zákona s účinností od 1. července 2010.


 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.