Žáci se ZP , vyhláška č. 73/2005 Sb. (NRZP)

Žáci se ZP , vyhláška č. 73/2005 Sb. - Který právní předpis a jakým způsobem upravuje pravidla pro počty žáků se zdravotním postižením při akcích, jako je například plavecký výcvik, lyžařský výcvik apod.? Předpisem, který uvedené záležitosti upravuje, je vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. V § 11 této vyhlášky se stanoví: Péče o bezpečnost a zdraví žáků - (1) V jedné skupině žáků se zdravotním postižením při koupání a plaveckém výcviku neplavců se zdravotním postižením připadají na jednoho pedagogického pracovníka nejvýše čtyři žáci; vyžaduje-li to zdravotní stav žáka, je možné ve škole při zdravotnickém zařízení a s žáky s těžkým zdravotním postižením konat plavecký výcvik individuálně.

(2) Lyžařský výcvik provádí jeden pedagogický pracovník s nejvýše osmi žáky se zdravotním postižením. U žáků slabozrakých a žáků s tělesným postižením připadá na jednoho pedagogického pracovníka nejvýše šest žáků, u žáků nevidomých na jednoho pedagogického pracovníka připadá jeden žák.

(3) Přesahuje-li počet žáků při akci mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, počet žáků stanovený na příslušnou třídu nebo skupinu, zabezpečí ředitel školy dozor další zletilé osoby, která je způsobilá k právním úkonům a je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

(4) Ředitel speciální školy může pro žáky se zdravotním postižením zajistit léčebně preventivní a rehabilitační péči.

V současné době je v připomínkovém řízení vydání nové vyhlášky, která vyhlášku č. 73/2005 Sb. nahradí. Ustanovení citovaného § 11 se však tato změna nijak nedotýká.

zdroj:19.5.2010  Týdeník školství  str. 06  Vít BERKA


 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.